Springe zum Inhalt
Wege an die Uni Vechta
Studium, Forschung, Kurzaufenthalt: Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg an die Universität Vechta und während Ihres Aufenthalts oder Studiums!

"Yeniden Okula”- Programı & Yabancı Öğretmenler için Adaptasyon Kursu

 

Adaptasyon Kursu yabancı öğretmenlerin (yabancı üniversitelerden öğretmenlik alanında diploma almış ve gerekli öğretim yeterliliğine sahip) Almanya’da edinilmiş öğretmenlik diplomasına kıyasla eksik kalan ikincil bir branşta da ders vermek gibi yeterlilikleri tamamlamayı ve devlet okullarında çalışmak için lazım olan bütün becerileri edinmeyi mümkün kılar.

 

“Yeniden Okula Programı” katılımcıları Adaptasyon Kursuna hazırlar ve onları bireysel olarak Adaptasyon Kursu süre

 

Tafel mit Symbolen

Ön Koşullar

Vechta Üniversitesi’ndeki Adaptasyon Kursuna katılmak için öncelikli koşul Diploma Tanınırlık Belgesi’dir. Bu belge Bölgesel Eğitim İdaresi (varsa Aşağı Saksonya Kültür Bakanlığı’nın geçmişte verdikleri belgeler) tarafından düzenlenir. Belgede Eğitim Fakültesi diplomasının hangi eğitim düzeyinde öğretmenlik yapmaya uygun olduğu belirtilmeli ve bu düzey  ilkokul ortaokul ve düz lise eğitimine eşdeğer olmalıdır. Vechta Üniversitesi’nde eğitimi mevcut olan branşlara buradan erişebilirsiniz.

Buna ek olarak Adaptasyon Programı’nın üniversite kısmına katılım için ileri düzeyde, C1 seviyesine tekabül eden, Almanca dil yeterlilik belgesi ön koşuldur. Söz konusu sertifikalar şunlardır: TestDaF 4X4, TELC C1 Hochschule, DSH-2, Goethe C2 Sertifikası, ÖSD C1, DSD II. Üniversiteye koşullu kabul için C1 düzeyindeki dil belgesi gereklidir.

“Yeniden Okula” - Programı Aracılığıyla Destek

Ön Koşullara dair sorularınız olması halinde lütfen Dr. Katrin Schumacher ile katrin.schumacher@uni-vechta.de mail adresi üzerinden İngilizce ya da Almanca iletişime geçiniz.

Program Süresi ve Finansmanı

Adaptasyon Programı genellikle üç yılı aşmaz ve bu süre zarfında üniversite eğitimi ile birlikte 1 ila 1,5 yıl okul pratiği (hazırlık hizmetine paralel olarak) yer almaktadır. Okuldaki pratik eğitim sürecinde katılımcılar  halihazırda Aşağı Saksonya Eyaleti ile iş/hizmet bazında bağlı bulunur ve  pratik eğitimi esnasındaki meslek faaliyetlerinden ötürü  maaş alırlar.

Adaptasyon Programı’nın üniversite kısmındaki katılımcıların bireysel ön koşullar yerine getirildiğinde BaföG (Federal Eğitim Desteği) hakkı bulunmaktadır. BaFöG yaş sınırına dair (45 yaş) birtakım özel istisna düzenlemeleri de yer alır.

Programdaki öğrenciler bunun yanı sıra Deutschlandstipendium bursu için veya (ön koşulların karşılanması halinde) dönem harcının bir kısmının zaruret halinde geri ödenmesi için başvuruda bulunabilirler (Härtefallantrag).

Yeniden Okula” Programı Aracılığıyla Destek

BaföG & BaföG başvurusu, Deutschlandstipendium bursu ve zaruret hali dilekçesine dair sorular için lütfen Lea Sophie Schmidt ile lea-sophie.schmidt@uni-vechta.de mail adresi üzerinden İngilizce ya da Almanca olarak iletişime geçin.)

Adım 1: Diploma Tanıma Başvurusu ve Dil Yeterliliği Hazırlığı

Adaptasyon Kursu’na katılabilmek için Bölge Eğitim İdaresi’nin (varsa geçmişte  Aşağı Saksonya Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenmiş belgeler) hazırladığı Diploma Tanınırlık Belgesi’ne gereksinim duyulur. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Başvuru posta aracılığıyla veya online olarak iletilebilir.

Bilgi: Başvuruların Bölgesel Eğitim İdaresi tarafından işlenmesi aylarca zaman almaktadır. Bundan dolayı başvurunun olabildiğince erken iletilmesi önerilmektedir. Bu başvuru için Almanca dil yeterlilik kanıtı gerekmemektedir.

“Yeniden Okula” Programı Aracılığıyla Destek

Üniversitemizde Adaptasyon Kursu’na katılmayı diliyorsanız ve başvuru sürecinde destek istiyorsanız lütfen Katrin Schumacher  veya Lea Sophie Schmidt ile katrin.schumacher@uni-vechta.de, lea-sophie.schmidt@uni-vechta.de mail adresleri üzerinden İngilizce veya Almanca olarak iletişime geçiniz.

Adaptasyon Kursu Eğitimi’ne hazırlık için çeşitli yoğunlaştırılmış Almanca eğitimi kursları sunmaktayız.

Wegweiser Uni Vechta

Adım 2: Vechta Üniversitesi’ne Kayıt

Bölge Eğitim İdaresi’nden veya Aşağı Saksonya Kültür Bakanlığı’ndan Diploma Tanınırlık Belgesini ve gerekli Almanca dil düzeyi kanıtını temin ettiğinizde Adaptasyon Programı’nın üniversite kısmı için kayıt yaptırabilirsiniz.

Üniversite kayıt süreci online bir platform üzerinden  bu websitesi aracılığıyla yürütülmektedir. Platform kış dönemi için genellikle haziran başı, bahar dönemi için ise genellikle aralık ortası aktif hale gelmektedir. Üniversite kaydına dair bilgilere de bu platform üzerinden erişilebilir. Bahar dönemi için son kayıt tarihi 31.03 olmak ile birlikte kış dönemi için son kayıt tarihi ise 30.09’dur. Bireysel ders planını vaktinde dersler başlamadan önce hazırlayabilmek için kış dönemi için yine de olabildiğince erken başvuruda bulunmayı öneririz.

Spor, Tasarım / Yaratıcı İşler ve  Müzik bölümleri için yeterlilik sınavlarına girilmesi veya alandaki uygun yeterliliğin denkliğinin tanınması gerekmektedir. Yeterlilik Sınavları önceden belirlenmiş tarihlerde yapılır ve her bölüm kendi web sitesinde sınav tarihini yayınlar.

Bilgi: Adaptasyon Programı için katılımcı kotası bulunmamaktadır. Bu da demektir ki başvuranlar istenen koşulları sağlayıp usulünce başvurduğu halde programda yer alma hakkı kazanacaktır.

“Yeniden Okula”  Programı’nın Sağladığı Destek

İhtiyaç duyarsanız üniversite kayıt sürecinde sizi desteklemekteyiz. Bu durumda lütfen Dr. Katrin Schumacher ile katrin.schumacher@uni-vechta.de email adresi üzerinden İngilizce ya da Almanca olarak iletişime geçiniz.

3. Adım: Adaptasyon Kursu’nun Üniversiteye Dair Kısmı

Başvurunuzun ardından Bölüm Koordinatörlüğü, Bölgesel Eğitim İdaresi ve kişinin başvurduğu bölümlerdeki yetkililere danışarak öğrencinin başarıyla tamamlaması gereken modülleri içeren kişisel bir ders planı oluşturulur.

Başvurudan başvuruya değişmekle birlikte oluşturulan ders planı Eğitim Bilimleri kapsamındaki içerikleri birincil ve seçilen ikincil bölüme dair (Örneğin ilkokul ve ortaokul düzeyinde  eğitim verecekler için ikinci bölüm eğitimi daha önceden mezun olunan üniversitede alınmadıysa 50 kredi değerinde bu ders branşı da ders programına dahil edilir.)

Bilgi: Vechta Üniversitesi’ndeki Adaptasyon Kursu öğrencileri -Denklik belgesindeki ilgili ders kredileri öngördüğü sürece- üniversite tarafından belirlenmiş ders programı kapsamında 9 kredi değerindeki, “Genel Okul Staji’’ modülünü Eğitim Bilimleri dalı altında alabilir. Bu şekilde öğrenciler Adaptasyon Kursu sürecinde Alman eğitim sisteminde pratik tecrübeler edinebilirler.

“Yeniden Okula”  Programı’nın Sağladığı Destek

Adaptasyon Kursu’ndaki öğrencileri ihtiyaç duyulduğu takdirde bireysel olarak desteklemekteyiz (örneğin ders planının oluşturulmasında) ve çeşitli Mentörlük Programları  ile. Talep olması halinde yoğunlaştırılmış Almanca kurslarımıza katılım da mümkündür.

4. Adım: Pratik Bazlı Okul Eğitimi ve Eğitimin Tamamlanması

Bölgesel Eğitim İdaresi'nin değerlendirmesinde okulda pratik tecrübe edinimi istenildiği için eğitimi tamamlayan unsur da, hazırlık servisine paralel olarak, budur. Eğitimin bu pratik unsuru Aşağı Saksonya Eyaleti’ne bağlı olarak gerçekleştirilir ve buna bağlı olarak maaş alınır. Katılım için gerekli olan ön koşul C1 seviyesinde Almanca dil belgesidir. Almanya’da Eğitim Bilimleri Dalı’ndan mezun olan öğrencilerin aksine Adaptasyon Kursu katılımcılarının pratik eğitim sonunda devlet tarafından düzenlenen final sınavına girmeleri gerekmemektedir. Bunun yerine pratik eğitim sonunda bu süreçteki başarıya dair bir belge düzenlenir. Bu pratik eğitim sürecinin başarıyla tamamlanması halinde Bölgesel Eğitim İdaresi öğretmenlik eğitiminin tam olarak tanınmasını ve denkliğini onaylar.

Sonucunda programı tamamlayanlar ilgili Öğretmenlik Hizmetleri Birimi’ne standart öğretmenlik pozisyonları için başvurabilirler.  Öğretmenlik Hizmetleri Birimi’ne başvuruda bulunmak için C2 düzeyinde Almanca dil yeterliliği şarttır.

Aile Dostu Üniversite Kordinasyonu üniversite eğitimi ve aileye dair sorumluluklara ve aile ile okul sorumluluklarını dengeleme hak ve regülasyonlarına dair danışmanlık verir.

Aşağıdaki kategorideki kişiler (kendi ülkelerinde öğretmen olarak çalışmış olsalar dahi) Bölgesel Eğitim İdaresi tarafından değerlendirilemez ve bunun sonucunda da Adaptasyon Eğitimi’ne katılamazlar.

  • Akademik eğitimi olmayan öğretmenler (örneğin akademik bir öğretmenlik eğitimi almamış öğretmenler)
  • Formal öğretmenlik yeterliliği olmayan öğretmenler ( akademik eğitim almış ama gerekli öğretmenlik formasyonu olmayan kişiler, bu eğitimi aldıkları ülkeden mezun olduktan sonra öğretmen olarak çalışmak için bir sene formasyon eğitimi alması gereken ama bunu almamış kişiler)
  • Yabancı ülkelerdeki diplomasını almamış Eğitim Fakültesi öğrencileri

Bu kategorilerdeki öğretmenler doğrudan Vechta Üniversitesi ile iletişime geçip edindikleri kazanımların ( ya da üniversite dışı edinilmiş kazanımların sayılması için)  tanınması için başvuruda bulunabilirler ve bu  daha yüksek bir dönemden doğrudan Eğitim Fakültesi’ne (Alan Kombinasyonlu Lisans Eğitimi veya Eğitim Yüksek Lisansı)  girmeyi mümkün kılabilir.